Protectia datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate – GDPR

Declarație de confidențialitate GDPR

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin Urbanbolt S.R.L., www.3Dproducts.ro

1. Scopul codului:

Urbanbolt S.R.L, CUI: RO24087960, cu sediul in Targu Secuiesc Str. Cernatului nr.27 ; jud Covasna.

Mai departe: Compania / Controlor de date, CXII din 2011 privind auto-determinarea informațiilor și libertatea de informare.

Act / Info tv. / desfășoară activități de gestionare a datelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (“GDPR”).

Scopul prospectului este de a pune la dispoziția vizitatorilor si clienților înregistrați pe site-ul www.3Dproducts.ro informații cu privire la datele gestionate de companie în timpul funcționării magazinului web și alte activități legate de gestionarea datelor. Termenii din această broșură sunt aceiași cu cei definiți în EU 2016/679 (“GDPR”).

2. Definiții:

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“afectată”); să identifice persoana fizică care, în mod direct sau indirect, în special pe baza unui element de identificare, cum ar fi numele, numărul, datele de locație, identificator online ori la unul sau mai mulți factorii cu privire la identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială a individului identificat.

“Prelucrarea datelor” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau de fișiere de pe un automat sau mijloace neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, diviziunea, stocarea, adaptarea sau modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea, transmiterea, diseminarea sau în alt mod prin punerea la dispoziție într-un mod accesibil în același mod, coordonare sau interconectare, restricționare, ștergere sau distrugere.

“Limitarea gestionării datelor” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate pentru a limita viitoarea lor manipulare.

“Profiling” înseamnă orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal, în care datele cu caracter personal sunt evaluate pentru anumite caracteristici personale legate de o persoană fizică, în special în performanța la locul de muncă, situația economică, starea de sănătate, preferințe personale, interese, fiabilitate, comportament, de locație sau de circulație utilizat pentru analizarea sau prezicerea caracteristicilor aferente.

“Schimbarea numelui” prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod in care nu mai pot fi identificate, si ca urmare , fără utilizarea de informații suplimentare la informațiile cu caracter personal care se referă la o anumită persoană, cu condiția ca astfel de informații suplimentare vor fi stocate separat și prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice se asigură că aceste date cu caracter personal nu pot fi legate de persoane fizice identificate sau identificabile.

“Sistem de evidență” înseamnă un set de date cu caracter personal, în orice mod – centralizat, descentralizat, funcțional sau geografic – accesibil pe criterii specifice.

“Operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare, singure sau împreună cu alte date cu caracter personal; În cazul în care scopurile și mijloacele de prelucrare sunt determinate de legislația UE sau alt stat membru, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea controlerului poate determina UE sau legislația națională.

“Prelucrător de date” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;

“Destinatar” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism careia ii sunt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă acestea sunt sau nu părți terțe. Autoritățile publice care se află într-o stare de lucru din 2016.5.4 in Jurnalul Oficial L 119/33 din cadrul accesului Uniunii Europene RO examinarea individuală, în conformitate cu legislația UE sau alt stat membru la datele cu caracter personal, nu se califică drept destinatari; manipularea acestor date de către aceste autorități publice trebuie să fie în conformitate cu normele de protecție a datelor aplicabile în scopurile gestionării datelor.

“A treia parte” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice altă entitate care este diferită de persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită și persoanele care se află sub controler sau procesor pentru controlul direct al autorizației la prelucrarea datelor cu caracter personal primit

“Consimțământul” al voinței în cauză voluntară, specifică și informeaza, un semnal clar pentru a indica, prin intermediul unei declarații sau act de confirmare fără greșeală expresivă cauza de a consimți la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la el

“Incident de confidențialitate” înseamnă o încălcare a securității care provoacă distrugerea, pierderea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau gestionate în alt mod;